Generalentreprenad

Generalentreprenad

Entreprenadsformen generalentreprenad är ganska likt en totalentreprenad. Skillnaden är att vid generalentreprenad så kan beställaren vara med i betydligt större utsträckning och vara med och påverka husets, Attefallshusets eller byggnadens utseende.

Vid en generalentreprenad skiljer man på projektering och uppförande och byggnaden.

Projektering vid generalentreprenad

Normalt är det en byggherre som genomför projekteringen men det kan också vara flera som får uppdraget att projektera oberoende av varandra för att sedan välja det bästa förslaget. Under projekteringen kan beställaren vara med och påverka olika lösningsförslag och materialval.

Uppförande vid generalentreprenad

När byggnaden ska uppföras på fastigheten så görs detta av en entreprenör som använder underlagen från projekteringen. Denna entreprenör fungerar från byggstarten som generalentreprenören och ansvarar för att lägga ut valda delar på underentreprenad samt köpa in material.

Typer av generalentreprenad

Typer av generalentreprenad

Det förekommer två olika entreprenadsformer vid generalentreprenad:

  • Samordnad Generalentreprenad - Byggherren begär in anbud på projektet olika delar från flera entreprenörer och väljer ut vilka som ska tecknas avtal med.
  • Ren Generalentreprenad - Byggherren träffar endast avtal med en generalentreprenör och har bara dialog med denna och inget inflytande över eventuella underentreprenader.

Fördelar med generalentreprenad

Det finns flera fördelar med generalentreprenad eftersom beställaren har möjlighet att påverka utformning av byggnadens utseende och dess lösningar på ett helt annat sätt än vid totalentreprenad. Detta sker ofta i direkt samtal och diskussioner med ansvarig byggnadsingenjör eller ansvarig arkitekt.

Det går också att anlita flera olika projektörsfirmor vid generalentreprenad och sedan välja det mest lämpliga förslaget.

Vid generalentreprenad är det ganska enkelt att se vem som har ansvar för olika delar men totalentreprenad är ännu enklare. När man beställer via generalentreprenad behöver beställaren endas kommunicera med generalentreprenören som tar in och driver på underentreprenader.

Nackdelar med generalentreprenad

Om generalentreprenören går i konkurs under byggtiden har beställaren bara byggherren som projekterat bygget att vända sig till och de pengar som är betalda i förskott till generalentreprenören går förlorade. Det finns en risk att det kan bli dispyter mellan projektören och generalentreprenören som beställaren drabbas av.

Generalentreprenören kommer att offerera de ingående delarna i projektet så att han får vinst på alla dess samt ett risktillägg om någon underentreprenör inte lyckas leverera i tid med rätt kvalité. Denna kostnad får beställaren stå för i slutändan.


Allt intressant om entreprenad

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om entreprenad men också en del kul och lustiga saker gällande entreprenadmaskiner.Meny - Entreprenad
Till förstasidan på www.entreprenad.topHögst upp på sidan om entreprenadLängst ned på sidan om entreprenad
SverigeUtomlandsFöretagNyheter