A--0A-NS - EX - U2-0

Totalentreprenad

Totalentreprenad

Totalentreprenad avser att beställaren endast skriver avtal med en enda entreprenör eller företag. Företaget blir då totalentreprenör och ansvarar för hela bygget vilket kan innefatta

 • Projektering
 • Framtagande av skisser
 • Byggnadens utformning
 • Tar fram tekniska lösningarna
 • Eget arbete
 • Underentreprenörernas arbete
 • Konsulter
 • Arbets- och verkstadsbodar
 • Byggnadsställningar
 • Byggnadsmaterial
 • Ansvar att normer och regler uppfylls
 • Entreprenadmaskiner

Totalentreprenörens mål är att överlämna nycklarna till byggnaden med så lite interaktion med beställaren som möjligt.

H-NS - EX - U2-1

Typer av totalentreprenad vid husbygge

Typer av totalentreprenad vid husbygge

När någon beställer ett nytt hus på totalentreprenad finns det två sätt att beställa detta på.

 • Totalentreprenad via byggherre: Byggherren köper in huset från en husleverantör och den inredning som önskas.
 • Totalentreprenad via hustillverkaren: Husfabrikanten tar ansvar för att ett nyckelfärdigt hus uppförs på önskad plats.

Fördelar med totalentreprenad

Den största fördelen att lägga ut ett bygge på totalentreprenad är att beställaren endast ha en motpart att dialogiser med vilken ger minskad egen arbetsinsats. En totalentreprenad är dessutom mycket enkel gällande att utpeka och utkräva ansvar.

Nackdelar med totalentreprenad

För- & nackdelar med totalentreprenad

Om totalentreprenörer går i konkurs under byggtiden står beställaren där helt utan dialogpart och allt som är betalat i förskott går förlorat. När någon anlitar en entreprenör på totalentreprenad är det därför viktigt att teckna rätt byggförsäkring hos något försäkringsbolag.

En annan nackdel är att totalentreprenören behöver ta ut risktillägg för de underentreprenörer han anlitar och en del extra administrativa kostnader. Dessutom måste alla anbudsgivare måste utföra projekteringsinsatsen vilket innebär ökade kostnader. Detta är något som beställaren betalar för i offerten.

Avtal gällande totalentreprenad

Det finns några standardavtal på marknaden rörande totalentreprenader.

 • ABT 06 - Allmänna bestämmelser för totalentreprenader - Gällande byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen.
J-NS - EX - U2-2

Allt intressant om entreprenad

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om entreprenad men också en del kul och lustiga saker gällande entreprenadmaskiner.

H-NS - EX - U2-3


Meny - Entreprenad
Till förstasidan på www.entreprenad.topHögst upp på sidan om entreprenadLängst ned på sidan om entreprenad
SverigeUtomlandsFöretagNyheter